26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Dokumenty Szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Statut Technikum
Statut Technikum [PDF 541KB]
Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS)
Statut SMS [PDF 523KB]
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia [PDF 526KB]
Regulaminy
Regulamin Funkcjonowania ZST 2021-2022 [PDF]
Regulamin Rady Pedagogicznej [PDF]
Regulamin Rady Rodziców [PDF]
Regulamin dyżurów nauczycieli [PDF]
Regulamin korzystania z Biblioteki Szkolnej [PDF]
Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego [PDF]
Regulamin korzystania z Sal Lekcyjnych [PDF]
Regulamin korzystania z Sali Gimnastycznej [PDF]
Regulamin korzystania z Siłowni [PDF]
Regulamin korzystania z Sal Komputerowych [PDF]
Regulamin Wycieczek Szkolnych [PDF]
Regulamin Samorządu Uczniowskiego [PDF]
Regulamin Oceniania Nauczycieli [PDF]
Pozostałe dokumenty
Plan pracy szkoły 2023/2024 [PDF 128KB]
Harmonogram dotępności dyrektora szkoły [PDF]
Procedury Kryzysowe w ZST [PDF]
Plan postępowania w sytuacjach kryzysowych [PDF]
Zasady organizacji i przebiegu praktyk zawodowych [PDF]
[ PDF ]

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS [PDF]
Załącznik 1 – Wniosek o dofinansowanie/refundację wypoczynku [PDF] [DOCX]
Załącznik 2 – Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenia z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 3 – Wniosek o udzielenia bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 4 – Wniosek o przyznanie zwrotnej pożyczki z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 5 – Progi dochodowe oraz wysokość dofinansowania/refundacji do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci [PDF]

Instrukcja logowania do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu

Instrukcja [PDF]

 

Skip to content