26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Dokumenty Szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych [PDF]
Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego [PDF]
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia [PDF]
Procedury Kryzysowe w ZST [PDF]
Plan postępowania w sytuacjach kryzysowych [PDF]
Zasady organizacji i przebiegu praktyk zawodowych [PDF]
Regulamin Rady Pedagogicznej [PDF]
Regulamin Rady Rodziców [PDF]
Regulamin dyżurów nauczycieli [PDF]
Regulamin korzystania z Biblioteki Szkolnej [PDF]
Regulamin korzystania z Centrum Multimedialnego [PDF]
Regulamin korzystania z Sal Lekcyjnych [PDF]
Regulamin korzystania z Sali Gimnastycznej [PDF]
Regulamin korzystania z Siłowni [PDF]
Regulamin korzystania z Sal Komputerowych [PDF]
Regulamin Wycieczek Szkolnych [PDF]
Regulamin Samorządu Uczniowskiego [PDF]
Regulamin Oceniania Nauczycieli [PDF]
[ PDF ]

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS [PDF]
Załącznik 1 – Wniosek o dofinansowanie/refundację wypoczynku [PDF] [DOCX]
Załącznik 2 – Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenia z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 3 – Wniosek o udzielenia bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 4 – Wniosek o przyznanie zwrotnej pożyczki z ZFŚS [PDF] [DOCX]
Załącznik 5 – Progi dochodowe oraz wysokość dofinansowania/refundacji do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci [PDF]

Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 [PDF]

Praktyki zawodowe

Umowa o praktykę zawodowa [PDF] [DOCX]
Wzór wypełnionej umowy o praktykę zawodową [PDF]
Dziennik praktyk zawodowych [PDF] [DOCX]
Programy praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego [PDF]
Programy praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Informatycznego [PDF]
Programy praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Mechanicznego [PDF]
Programy praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Mechatronicznego [PDF]

Wyprawka Szkolna

Regulamin [PDF]
Wniosek [DOCX]

IV Edycja programu stypendialnego PGNiG TERMIKA S.A.

Regulamin [PDF]
Wniosek [DOCX]

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Procedura [PDF]
Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku [PDF]
Wydatki kwalifikowane [PDF]

Instrukcja logowania do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu

Instrukcja [PDF]

 

Skip to content