26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

PGNiG TERMIKA SA

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Partnerem Szkoły jest firma PGNiG TERMIKA SA.

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu – czyli kogeneracji . Firma zajmuje się również sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarzane przez zakłady ciepło dociera do użytkowników w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Produkcja odbywa się w pięciu zakładach:
•Elektrociepłowni Siekierki (największa w Polsce elektrociepłownia konwencjonalna opalana węglem kamiennym);
•Elektrociepłowni Żerań (w zakładzie – dzięki zainstalowanym kotłom fluidalnym – stosuje się najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne);
•Elektrociepłowni Pruszków (najstarszy zakład PGNiG Termika, dysponujący własną siecią ciepłowniczą);
•Ciepłowni Kawęczyn (największe źródło szczytowe energii cieplnej dla aglomeracji warszawskiej, które pracuje jedynie w okresie zimowym)
•Ciepłowni Wola (zakład również pracuje sezonowo);
W warszawskich elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA SA stosuje się przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, efektywnie wykorzystuje się też paliwa i inne zasoby naturalne. Jak dotąd koncern PGNiG TERMIKA SA obniżył o 30% emisję dwutlenku węgla w porównaniu z ilością emitowaną w 1990 roku, przyjęta jako poziom bazowy. Do 2030 roku firma planuje dalsze obniżenie o 20%, a w kolejnych dekadach spadek emisji do zera.
Więcej informacji o firmie na stronie internetowej firmy.

STYPENDIA

W ramach wsparcia procesu rekrutacji i naboru do Technikum Energetycznego, działającego w Zespole Szkół Technicznych partner szkoły firma PGNiG TERMIKA SA funduje stypendia zawodowe dla najzdolniejszych uczniów klas patronackich objętych działaniami programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA SA „Zagrzewamy do nauki”.
Celem Programu Stypendialnego jest promowanie i wspieranie wiedzy oraz zachowań niezbędnych dla uzyskania szczególnych osiągnięć w zakresie nauk technicznych, w szczególności poprzez kształcenie w zawodach branży energetycznej oraz wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie „technik energetyk”.
Stypendia przyznawane są uczniom z klas III i IV objętych patronatem PGNiG TERMIKA SA w ramach realizacji działań programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki” oraz wyróżniającym się uczniom klas I Nagradzani wyróżniają się wynikami w nauce (najwyższa średnia z przedmiotów zawodowych w pierwszym semestrze), oceną z zachowania oraz frekwencją na zajęciach w szkole.
Dlatego serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z pomocy stypendialnej i wyboru klasy Technikum Energetycznego. Możesz już dziś zapewnić sobie godziwe „kieszonkowe”, które pozwoli Ci na małe szaleństwa tak potrzebne w Twoim wieku!!! Program stypendialny PGNiG TERMIKA SA.
Na czym polega współpraca w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką?
W ramach obu Porozumień zobowiązano się m.in. do:

  • organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla określonej grupy uczniów;
  • podnoszenia poziomu praktyk zawodowych;
  • wzbogacania bazy dydaktycznej – w tym pracowni i warsztatów szkolnych;
  • doskonalenia kadry pedagogicznej;
  • organizacji dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych w celu zwiększenia szansy zatrudnienia absolwentów technikum po ukończeniu szkoły;
  • wsparcia działań promocyjnych i marketingowych, których celem jest pozyskanie absolwentów gimnazjów do szkół zawodowych;
  • udzielania pomocy materialnej – w ramach systemu stypendialnego – dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce – zwłaszcza w zakresie przedmiotów zawodowych;
  • promocji kształcenia zawodowego w szkołach podstawowych;
  • stałej współpracy między szkołami a PGNiG TERMIKA SA w celu przekazywania wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych w energetyce;
Poczytaj więcej o działaniach i funkcjonowaniu PGNiG Termika S.A.
Skip to content