26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

SKRA

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Szkolny Klub Radiokomunikacji Amatorskiej (SKRA) został założony w październiku 2017r. Pomysłodawcą utworzenia klubu jest mgr inż. Rafał Nowak – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Początkowa działalność klubu związana była z poszerzaniem wiedzy praktycznej i teoretycznej jego uczestników z zakresu elektroniki i radiotechniki. Po uzyskaniu pozwolenia radiowego w lutym 2019r działalność klubowa została ściśle ukierunkowana na zdobycie stałej bazy lokalowej oraz bazy sprzętowej pozwalającej na rozpoczęcie prac nadawczych.

Szkolny Klub Radiokomunikacji Amatorskiej przy Zespole Szkół Technicznych działa pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich o w Radomiu, pod znakiem klubowym SP5ZST. Opiekunem oraz operatorem odpowiedzialnym za pracę stacji klubowej jest mgr inż. Rafał Nowak (prv SP5ZIG). W pracach organizacyjnych na rzecz klubu bierze czynny udział kolega dr inż. Jacek Kozyra będący zarazem prezesem szkolnego koła SEP o w Radomiu. Na chwilę obecną klub liczy 12 członków i 3 opiekunów (mgr inż. Rafał Nowak , dr inż. Jacek Kozyra i mgr inż. Edyta Kozłowska -Wolska).

Działalność klubowa związana jest z :

– poszerzaniem wiedzy technicznej z zakresu radiotechniki i elektroniki,

– przygotowaniem członków klubu do państwowego egzaminu na: Operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji amatorskiej -klasa A,

– zbudowaniem i wyposażeniem stanowiska do prowadzenia łączności,

– prowadzeniem nasłuchów w zakresie pasm amatorskich KF,

– prowadzeniem łączności fonicznych i cyfrowych,

– wykonywaniem łączności w terenie.

Logo klubu:

LOGO

Skip to content