SZKOŁA Niepodległej

Dla uczczenia  100-nej Rocznicy Odzyskania przez Polskę  Niepodległości oraz 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  w niedzielę w dniu 13 maja 2018 roku, w kościele św. Wacława w Radomiu po nabożeństwie wystąpili  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy zaśpiewali wspólnie ze zgromadzonymi w kościele osobami pieśni patriotyczne nawiązujące do ostatniego okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podczas występu zostały odczytane również fragmenty konstytucji 3 Maja. Na koniec ksiądz proboszcz Andrzej Tuzimek podziękował za przygotowanie uroczystości i nawiązał do historii kościoła wskazując na patriotyczny charakter miejsca. Elementem wymownym było  ustawienie młodzieży pod witrażem ukazującym scenę z obrazu Matejki „Rejtan – Upadek Polski”.

Wychowanie patriotyczne obejmuje również aktywność fizyczną, dlatego zdecydowano w tym roku połączyć wydarzenia sportowe z upamiętnieniem ważnych wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. W ramach współpracy nauczycieli historii z nauczycielami wychowania fizycznego 4 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu odbyły się zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka i trwających obchodów Roku Niepodległości. Rozgrywki rozpoczęły się od pokazowego meczu piłki ręcznej – szczypiorniaka. Drużynę przygotowali panowie Marcin Maziarski i Sławomir Sorsa. Piłka ręczna narodziła się prawdopodobnie w Niemczech, ale jej polska odmiana powstała w malej miejscowości koło Kalisza – Szczypiornie. W mieszczącym się tam obozie jenieckim internowani po kryzysie przysięgowym polscy legioniści I Brygady dla rozrywki grali szmacianą piłką. Wtedy nawet rozegrano pierwszy „międzynarodowy ” turniej, w którym brali udział Francuzi, Anglicy, Rosjanie i Serbowie. Gra w szczypiorniaka upowszechniła się po I wojnie światowej. W Polsce do dzisiaj piłkarzy ręcznych nazywa się szczypiorniakami, chociaż mecze rozgrywane są na hali a piłka może odbijać się od podłogi. Młodzież oraz nauczyciele brali również udział w innych rozgrywkach, np.: przeciąganie liny, turniej piłki nożnej i koszykówki.

 

Partnerzy szkoły