26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Rekrutacja 2021/2022

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W roku szkolnym 2021/22
planujemy nabór do klas w zawodach:

Technikum 5-letnie

1A technik informatyk 22 miejsca j.angielski, j.rosyjski
1A/S technik informatyk (SMS) 10 miejsc j.angielski, j.rosyjski
1B technik informatyk 48 miejsc j.angielski, j.niemiecki
1P1 technik programista 16 miejsc j.angielski, j.rosyjski
1P2 technik programista 32 miejsca j.angielski, j.niemiecki
1M technik mechanik 48 miejsc j.angielski, j.niemiecki
1T technik mechatronik 48 miejsc j.angielski, j.niemiecki
1E technik elektryk 32 miejsca j.angielski, j.niemiecki
1N1 technik energetyk 16 miejsc j.angielski, j.niemiecki
1N2 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 16 miejsc j.angielski, j.niemiecki

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia

1Z elektryk 32 miejsca j.angielski
1O operator obrabiarek skrawających 32 miejsca j.angielski
W każdej klasie zaplanowano 32 miejsca.

Informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia: WIĘCEJ

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022

LP. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego podpisanego przez
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna (skrót: SMS)
od 17 maja 2021
do 31 maja 2021
do godz. 15.00
>od 3 sierpnia 2021
do 5 sierpnia 2021
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do SMS 8 czerwca 2021
godz. 16.00
6 sierpnia 2021
godz. 16.00
3 Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 11 czerwca 2021 do 10 sierpnia 2021
4 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły SMS podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021
do 5 sierpnia 2021
do godz. 15.00
5 Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły
(w przypadku kandydata, który dokonał zmiany preferencji szkół i oddziałów)
od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021
do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 16 sierpnia 2021
7 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 17 maja 2012
do 26 lipca 2021
od 3 sierpnia 2021
do 13 sierpnia 2021
8 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021
do 20 sierpnia 2021
do godz. 15.00
9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin rekrutacji uczniów do technikum i BS w roku szkolnym 2021-2022 Pobierz PDF [184KB]
Oświadczenie SMS Pobierz PDF [143KB]
Skip to content