Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2018/19

 • Przewodniczący: Filip Winiarski 3N
 • Wiceprzewodniczący: Paweł Flis 3C
 • Skarbnik: Tomasz Szczodry 3W
 • Sekretarz: Dominik Strzecha 3W

Sekcja kulturalno-oświatowa: 

 • szef: Maciej Pawelec 3W
  Członkowie: 
 • Paweł Białczak 4T 
 • Kacper Niewiadomski 4T 
 • Paweł Barszcz 4T 
 • Patryk Kaczor 2M

Sekcja gospodarczo-finansowa: 

 • szef: Bartłomiej Eleryk 3W
  Członkowie: 
 • Dominik Borkowski 1W 
 • Tomasz Sczodry 3W

Sekcja krajoznawczo-turystyczna:

 • szef: Tomasz Kozłowski 1W
  Członkowie
 • Jakub Gryza 1W

Sekcja informacyjno-komunikacyjna:

 • szef: Wojciech Kucharski 1R
  Członkowie
 • Paulina Kusztal 3E 
 • Hubert Domagalski 3E 
 • Filip Brzeski 3E 
 • Jarosław Kencel 3E


Sekcja nowoczesnych technologii:

 • szef: Jakub Śmigaszewski 2A
Opiekunowie: Pani Małgorzata Krajewska i Pani Dorota Sadłowska
Partnerzy szkoły