Projekty Erasmus +

Projekty ERASMUS+

  1. European DNA
  2. Building competitive advantage through personal branding
  3. Opening Students’ and Teachers’ Minds to the Digital World
  4. Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników.

ARCHIMUM


Ad. 1

Projekt „Europejskie DNA” realizowany w ramach programu Erasmus+ , realizowany jest w naszej szkole, wspólnie z 4 krajami: Portugalią, Hiszpanią, Litwą i Grecją. Celem tego projektu jest kształcenie wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym. Podczas mobilności uczniowie nie tylko zwiedzają ciekawe miejsca, ale również uczestniczą w różnych warsztatach, kształcą swoją wiedzę kulturową, polepszają umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Cele tego projektu wynikają ze wspólnych potrzeb uczniów i kadry szkolnej wszystkich krajów partnerskich. Zostały wypracowane wspólnie z partnerami w oparciu o zapotrzebowanie wszystkich uczestników projektu. Zadbaliśmy również o to, aby były one spójne z ustalonymi przez Unię Europejską priorytetami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018). Skupiamy się na podniesieniu świadomości młodych ludzi na temat dziedzictwa kulturowego ich kraju oraz innych krajów biorących udział w projekcie, stworzenie świadomości chroniącej wspólne dziedzictwo świata, uświadomienie uczniom, że dziedzictwo kulturowe jest strategicznym elementem dla osiągnięcia zjednoczonej Europy, która gwarantuje pokój, bezpieczeństwo i wolność oraz promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności poprzez wykształcenie wśród uczestników projektu, chęci nawiązania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielami innych kultur.

W ciągu 2 lat kilkudziesięciu uczniów pracuje nad realizacją celów projektowych odbywając zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, współpracując z rówieśnikami z innych krajów europejskich. W marcu 2019 roku grupa 4 uczniów : Julia Kozik , Urszula Makowiecka , Aleksandra Krupa i Grzegorz Kucharski , oraz 3 nauczycieli : Bożena Czapla, Łukasz Gierek i Mariusz Utkowski, spędziła tydzień w Walencji i Barcelonie wypracowując założenia projektowe. W maju tego roku 2 nauczycieli – Katarzyna Page, Mariusz Utkowski i 4 uczniów – Ernest Alzak , Michał Kilian, Michał Krukowski i Maciej Karolak, zdobywało wiedzę na Litwie.

Ostatnim, dotychczas zrealizowanym wyjeżdzie szkoleniowym w Olhao w Portugalii , brało udział kolejnych 4 uczniów : Paweł Flis, Kacper Rączka , Jan Dusiński oraz Piotr Głodek. Projekt jest prowadzony przez kilku nauczycieli : Katarzyna Page, Agnieszka Socha, Łukasz Gierek, Mariusz Utkowski i Bożena Czapla.

Ad. 2

Projekt ERASMUS+ pt. “Building Competitive Advantage Through Personal Branding” (Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez budowanie osobistej marki)ma na celu wyposażenie uczniów naszej szkoły w umiejętności przydatne na rynku pracy.

Każdy młody człowiek staje, lub stanie w niedalekiej przyszłości, przed wyzwaniami które niesie świat dorosłych. Będą zmuszeni do określenia swoich słabych i mocnych stron w celu odnalezienia się na rynku pracy, wspinania się po szczeblach kariery zawodowej, umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji i dopasowywania się do oczekiwań pracodawcy. Projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Uczniowie dowiedzą się między innymi, jak prawidłowo napisać list motywacyjny, CV, podanie o pracę, utworzyć osobistą stronę internetową, dokumentować osiągnięcia. Będą mieli także możliwość ćwiczenia sztuki autoprezentacji, pracy w zespole, rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji. Dodatkowym walorem projektu jest możliwość, a czasem przymus, używania języka angielskiego w naturalnych warunkach w kontaktach z uczestnikami zarówno podczas wizyt, jaki na platformach komunikacyjnych i zamkniętych portalach społecznościowych.

Czas trwania projektu przewidziano na 16 miesięcy, począwszy od września 2019r. W jego trakcie łącznie 16 uczniów i 4 nauczycieli będzie korzystać ze spotkań szkoleniowych zorganizowanych w czterech krajach partnerskich: Bułgarii (Dobrich) – koordynator, Polsce (Radom), Grecji (Lamia) i Włoszech (Mediolan). Udział w projekcie jest otwarty dla każdego ucznia, rodzica, nauczyciela oraz środowiska lokalnego. Zależy nam na jak najszerszym odbiorze i aktywności wymienionych grup, gdyż wierzymy, że zarówno temat, jak i specyfika pracy w tym międzynarodowym przedsięwzięciu przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym.

Nasze główne zadanie, za które jesteśmy odpowiedzialni – wprowadzenie uczniów w tajniki tworzenia prostych stron internetowych, które będą pomagać im w osobistym rozwoju i dokonaniu autoprezentacji.

Zespół koordynujący działania projektowe / osoby do kontaktu:

Edyta Zielińska, Małgorzata Krajewska, Dorota Sadłowska, Katarzyna Grabowska, Marek Skrok, Elwira Mortka

Więcej o projekcie …Erasmus + Building Competitive …

Ad. 3

Projekt pt. “Open Students’ and Teachers’ Minds to the Digital World” (Otwieranie umysłów uczniów i nauczycieli – uczenie i nauczanie na sposób europejski) zaliczany do partnerstw strategicznych programu ERASMUS+ tworzy 5 krajów z Unii Europejskiej: Włochy (Malls) – koordynator, Polska (Radom), Holandia (Ridderkerk), Hiszpania (Sewilla) oraz Portugalia (Braganca).

Czas trwania projektu przewidziano na 24 miesiące, począwszy od października 2019r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie posiadanych kompetencji cyfrowych w procesie edukacyjnym zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

W przedsięwzięciu weźmie bezpośredni udział 20 uczniów oraz 4 nauczycieli. Przewidziano pięć spotkań szkoleniowych, w których będą uczestniczyć grupy z każdego zaangażowanego kraju złożone z 5 uczniów i 2 nauczycieli. Na początki i końcu projektu odbędą się także krótkie wizyty treningowe dla nauczycieli – koordynatorów.

Planowany jest także szerszy dostęp do zadań, materiałów, komunikatorów dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Dlatego serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły do udziału w projekcie.

Wszelkie zaplanowane zadania będą wymagały zarówno fizycznego kontaktu z uczestnikami z krajów partnerskich, jak i posługiwania się nowoczesnymi technologiami w trybie on-line. Uczniowie będą poznawać i używać narzędzi takich jak: flipsnack, WordPress, bookcreator, HP Reveal App, Actionbound App, Popplet, itp. w celu rozwoju kluczowych kompetencji. Wszyscy uczestnicy będą posługiwać się językiem angielskim nie tylko w czasie wizyt, ale także w kontaktach na platformie TwinSpace. Ponadto, udział w projekcie da możliwość zawarcia nowych znajomości z rówieśnikami z innych krajów, wymianę doświadczeń oraz zetknięcie się z inną kulturą, stylem życia i, być może, otworzy nowe perspektywy oraz wpłynie na plany życiowe.

Zespół koordynujący działania projektowe / osoby do kontaktu:

Edyta Zielińska, Małgorzata Krajewska, Dorota Sadłowska, Katarzyna Grabowska, Marek Skrok, Elwira Mortka

Więcej o projekcie … Erasmus + Open Students …

Ad. 4

Projekt: Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników.

Czas trwania projektu od 01.09.2019 do 30.06.2021

Głównym celem projektu jest jak najlepsze merytoryczne przygotowanie zawodowe uczestników, rozwój umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłego zawodu, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych przez nauczycieli opiekunów grup uczniowskich. Projekt przewiduje 4-tygodniowe praktyki dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Uczestnikami będą uczniowie klas trzecich, kształceni w zawodach technik elektryk i technik mechatronik.

Więcej o projekcie … Erasmus + Przez praktyki…

ARCHIWUM

Projekty zakończone

Projekt care3 Zespół Szkół Technicznych uczestniczył w projekcie care3 w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Link do strony projektu: care3.org. Tam znajdziecie szczegółowe informacje na temat przebiegu i wyników projektu.

Europass Mobility – ODNOŚNIK

Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników”, na zasadach Erasmus +, pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Praktyki w Niemczech dla uczniów ZST im. T. Kościuszki w Radomiu w latach 2016- 2017. ZST zrealizował dwuletni projekt mobilności uczniowskiej koordynowany przez n-la J. Kowalczyka, we współpracy z firmą Vitalis w w Schkeuditzi k. Lipska. Projekt pozwolił grupie czterdziestu uczniów ZST na odbycie praktyk zawodowych w Niemczech. W r. szk. 2015/16 na praktyki wyjechała grupa 20 uczniów z klas trzecich technikum mechatronicznego, w r. szk. 2016/17 było to 10 uczniów z Technikum Elektrycznego, i 10 uczniów z Technikum Mechatronicznego.

Partnerzy szkoły