26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Szkolne koło HDK

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Uczennica Julia Morawska z klasy 1B w dniu 16.01.2020r wzięła udział w etapie rejonowym XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia i zajęła III miejsce wśród radomskich szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

Etap szkolny, w którym została wytypowana w/w uczennica odbył się 16.12.2019r

W roku szkolnym 2019/2020 SK HDK liczy ok. 200 członków. Opiekunem jest Agnieszka Szeliga współpracująca z Panią Teresą Malinowską (pielęgniarką szkolną).

Młodzież bardzo licznie i chętnie uczestniczy w akcjach oddawania krwi organizowanych przez szkołę, jak również nie jest obojętna na nagłe akcje ogłaszane na FB czy wśród znajomych. W tym roku szkolnym w ZST odbyły się 2 akcje oddawania krwi. Pierwsza akcja 10.09.2019r i zostało oddane 21 600ml krwi pełnej (48 dawców). Druga akcja to 13.11.19r i uzyskanie 26 162 ml krwi pełnej (59 dawców). Ofiarność i wrażliwość młodzieży na potrzeby innych ludzi jest ogromna, za co serdecznie wszyscy dziękujemy.

Skip to content