26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Informacje o szkole

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

ZST w Radomiu to szkoła wiodąca prym na rynku edukacyjnym w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych już od kilku lat. Każdego roku wprowadza nowe rozwiązania starając się być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami rynku IT. Mocno rozwija współpracę z wiodącymi firmami ww. sektora przemysłu nowoczesnych technologii. Stawia na rozwój i doskonalenie umiejętności kadry. Rozwija systematycznie kontakty międzynarodowe, inicjując współpracę ze szkołami Europejskimi. Udostępnia swoje doświadczenia i wiedzę zainteresowanym odbiorcom – instytucje edukacyjne i nie tylko. Stawia na solidne przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Rok 2010 uwieńczony został uzyskaniem przez szkołę tytułu Innowacyjnej Szkoły nadawanym przez firmę Microsoft. Wcześniej, w roku 2008 otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Mazowieckiego tytuł Najlepiej Zinformatyzowanej Szkoły. Od momentu wprowadzenia przez szkołę kierunku Technik Informatyk mamy więcej chętnych niż jesteśmy w stanie zaoferować miejsc. Zwykle jest to 2-3 kandydatów na jedno miejsce. Jak na szkołę ponadgimnazjalną techniczną jest to warte zauważenia.

Nasza praca jest również dostrzegana przez firmy z branży IT. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom możemy się pochwalić nawiązaniem współpracy z Microsoft’em, NTT, Konsorcjum FEN,
Novell Polska, CISCO, Stream Data oraz wieloma instytucjami edukacyjnymi kształcącymi nauczycieli (m.in. OEIiZK czy MSCDN). Dzięki nawiązanym kontaktom ZST w Radomiu może się pochwalić działającymi w pełni sprawnymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt pięcioma pracowniami informatycznymi. Systemem informatycznym obejmującym całą szkołę. Praktycznie w całym budynku można skorzystać z Internetu zarówno przewodowego jak i mobilnego. W pracowniach technicznych i nauki zawodu nauczyciele i uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego dla pełniejszej, dokładniejszej i szybszej analizy omawianych zagadnień. Wykorzystanie nowoczesnych technologii nie kończy się jednak na terenie budynku szkolnego. Również w domu, czy gdziekolwiek w miejscu z dostępem do Internetu możemy być zawsze w kontakcie dzięki udziale w programie Live@Edu. Dzięki programowi Micrososft School Agreement pracownicy szkoły uzyskali dostęp do najnowszego oprogramowania biurowego, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej i szybciej wspólnie pracować nad dokumentacją elektroniczną czy opracowywać materiały dla uczniów.

Od kilku lat partnerem Szkoły jest firma PGNiG TERMIKA SA..

PGNiG TERMIKA SA to spółka będąca w Polsce największym producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jest najefektywniejszą metodą produkcji. 11 stycznia 2012 roku firma stała się częścią Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Firma zajmuje się również sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Jako partner szkoły wspiera nas w różnego rodzaju przedsięwzięciach.  Wynikiem współpracy jest między innymi nowa pracownia komputerowa oraz energetyczna.  Dzięki wsparciu finansowemu w lutym 2010 roku, mogliśmy zakupić maszyny, które pomogą kształcić młodzież głównie w zawodzie Technik Informatyk.

Od kilku już lat Zespól Szkól Technicznych w Radomiu współpracuje z Konsorcjum FEN. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie mają szansę poznawać urządzenia sieciowe najnowszej generacji oraz najnowsze rozwiązania stosowane w przesyłaniu danych drogą „tradycyjną” oraz radiową. Inżynierowie z Konsorcjum FEN odwiedzają naszą szkolę prezentując wdrażane przez siebie rozwiązania. Ta wiedza jest udziałem nie tylko społeczności Zespołu Szkól Technicznych, ale również całej rzeszy nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych z Radomia i okolicznych gmin. Dzięki naszym działaniom niektóre gminy wdrożyły proponowane rozwiązania na własnym „podwórku”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 ruszyła w ZST nauka w ramach Microsoft IT Academy.  Uczniowie Technikum Informatycznego oraz nauczyciele tam wykładający korzystają na swoich zajęciach z materiałów przygotowanych przez firmę Microsoft. Kształcą się zgodnie z założeniami programu nauczania oraz wytycznymi sugerowanymi przez układ materiału w Akademii. Dzięki wykorzystaniu tych materiałów wszyscy zainteresowani mają dostęp do niezbędnych wiadomości o produktach Microsoft’u w zasadzie 24h/dobę. Oprócz materiałów dydaktycznych uczniowie oraz kadra mogą korzystać z najnowszych wersji oprogramowania nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Jesteśmy jedyną w regionie szkolą, która uczestniczy w takim programie i tak szeroko wykorzystuje wiedzę zdobytą w czasie współpracy z firmą Microsoft. Po zakończeniu cyklu szkolenia w ramach Microsoft IT Academy nasi uczniowie mogę próbować zdobywać certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w zakresie wykorzystania produktów firmy Microsoft.

Program Novell Academic Training Partner został stworzony, aby umożliwić polskim szkołom prowadzenie autoryzowanych kursów firmy Novell, w tym z SUSE Linux, w ramach posiadanego programu nauczania. Oznacza to, ze uczniowie szkoły mogą przejść pełny autoryzowany kurs, równocześnie zaliczając dany przedmiot.

Nasi koledzy i koleżanki bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach pogłębiających ich wiedzę i rozwijających ich umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy i w życiu codziennym. Dostrzegają konieczność posiadania i ciągłego uzupełniania tego rodzaju wiedzy. W najbliższym czasie planujemy uzyskać certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności w wybranych dziedzinach wiedzy.

Od kilku lat ZST w Radomiu czynnie prowadzi wymianę młodzieży ze szkoła we Francji. Początkowo w ramach programu Socrates Comenius, później w ramach autorskiego programu Międzynarodowych Praktyk Zawodowych. Wiele elementów tej współpracy jest możliwe do zrealizowania tylko dzięki naszej młodzieży i ich rodzicom. Rok rocznie grupa uczniów ZST w Radomiu udaje się do szkoły francuskiej, aby tam doskonalić swoja wiedzę. Również uczniowie z Francji odwiedzają szkołę w Radomiu, aby poznać realia życia i pracy dydaktycznej. Nauczyciele ZST w Radomiu wyjeżdżali również na zgrupowania szkoleniowe do Niemiec, aby poznawać tamtejszy system edukacji i kulturę. Część nauczycieli wyjeżdżała również na obozy językowe do wybranych państw europejskich. Te różne formy dokształcania owocują później nowymi pomysłami na prowadzenie zajęć i wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych.

Wszystkie podejmowane przez pracowników i uczniów ZST w Radomiu działania można w sposób wymierny ocenić uczestnicząc w projektach wychodzących poza obręb budynku szkolnego. M.in. szkoła jest organizatorem konferencji informatycznych o zasięgu ogólnopolskim. Od kilku lat systematycznie przy współudziale największych firm z rynku IT przygotowujemy dla zainteresowanych nauczycieli, jednostek samorządowych oraz firm bogaty program prezentujący najnowsze osiągnięcia w branży IT.  Zajęcia warsztatowe połączone z wykładami są dla wielu osób jedną z niewielu okazji obcowania z najnowszymi technologiami. W ramach naszych konferencji staramy się wskazywać kierunki i możliwości rozwoju sektora edukacji. Kadra ZST w Radomiu z uwagi na swoje wysokie kwalifikacje oraz wysoką energię działania prowadzi wiele szkoleń dla grup nauczycieli z Radomia i nie tylko. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i pomysłami wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT. Wspiera również działania innych grup nauczycieli czynnie uczestnicząc w pracach nad rozmaitymi projektami zawodowymi. M.in. organizowaną już po raz szósty konferencją „Odnawialne źródła energii” o zasięgu ogólnopolskim, Ogólnopolskimi Targami Szkól Wyższych czy konferencjami Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Jednym z trwałych rezultatów wyciągnięcia wniosków z konferencji informatycznych jest w naszej szkole działająca telefonia VOIP. To nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne przyniosło ze sobą już zauważalne oszczędności finansowe dla szkoły. Wykonywanie połączeń przy pomocy telefonów połączonych do lokalnej sieci informatycznej, a następnie do Internetu usprawnia pracę sekretariatów, księgowości, dyrekcji oraz służb porządkowo-technicznych Zespołu Szkól Technicznych.

W roku 2011 ZST w Radomiu uruchomił Laboratorium Nowoczesnych Technologii, w którym można testować sprzęt informatyczny dostarczany przez czołowych producentów branży IT. Jest ono otwarte dla każdego, kto zechce uczestniczyć w takich pracach. Dyżury i wsparcie techniczne oferują w nim nauczyciele ZST w Radomiu.

Zespół Szkół Technicznych wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom edukacyjnym od listopada 2009r. udostępnia Szkolną Platformę E-learningową opartą na platformie Moodle. Serwis, który umożliwia efektywniej wykorzystywać Internet w nauczaniu.

Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie ZST w Radomiu mają możliwość obcowania, poznawania i nabywania umiejętności praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w życiu codziennym. Miesiące kwiecień i maj to czas praktyk zawodowych w naszej szkole. Dzięki staraniom nauczycieli Zespołu Szkól Technicznych w Radomiu uczniowie mogą przyglądać się pracy fachowców z najlepszych firm działających na terenie Polski. Należą do nich m.in. Microsoft, Konsorcjum FEN, Novell Polska, NTT System, OEIIZK, Stream Data. Uczniowie oprócz przyglądania się pracy inżynierów mają również okazję spróbowania własnych sił w branży IT. Poznają nowoczesne rozwiązania wdrażane przez te firmy.

 

Skip to content