26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Microsoft Showcase School

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu jako innowacyjna placówka wybrana przez Microsoft do grona szkół Microsoft Showcase School

Zespół Szkół Technicznych został po raz kolejny wybrany przez Microsoft  do programu Microsoft Showcase School jako szkoła stosująca nowoczesne rozwiązania informatyczne przekształcające środowisko nauczania w oparciu o wykorzystanie technologii mobilnych oraz aplikacji w tzw. „chmurze”. Dzięki tym rozwiązaniom proces edukacji jest bardziej skoncentrowany na ucznia, przez co osiąga on lepsze wyniki w codziennej pracy.

Szkoła dołączyła do ekskluzywnego grona ponad 150 szkół na całym świecie stosujących innowacyjne metody nauczania, uczenia się oraz oceniania, których celem jest zdobycie przez uczniów istotnych kompetencji i umiejętności w nauczaniu XXI wieku.

„Przyznanie naszej szkole tytułu Microsoft Showcase School to dla nas niezmierny zaszczyt. Zdobycie tego tytułu nie byłoby możliwe gdyby nie wielkie zaangażowanie i pasja naszych nauczycieli, wykorzystujących na co dzień nowoczesne technologie, zmieniające w ten sposób na lepsze środowisko nauczania” powiedział Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. „Uczestnicząc w tym programie pragniemy jednocześnie podzielić się naszymi doświadczeniami z innymi szkołami w naszej społeczności lokalnej, a także w szerszym środowisku krajowym oraz międzynarodowym. W naszej pracy nieustannie odnajdujemy nowoczesne metody i narzędzia które przekazujemy uczniom, tak żeby odnosili oni sukcesy, zarówno w szkole jak i poza nią”.

Wybór Zespołu Szkół Technicznych jako „Microsoft Showcase School” oznacza kontynuację bliskiej współpracy szkoły z Microsoft’em w dziedzinie ogólnoświatowego rozwoju sektora edukacji, jej transformacji, dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych oraz pracy w „chmurze danych”.

Uczestnictwo szkoły w programie Microsoft Showcase School oznacza także wiele korzyści dla szkoły z ramienia Microsoftu. Są nimi m. in.:

  • Szeroka współpraca z innymi szkołami na świecie- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
  • Członkostwo w Microsoft IT Academy
  • Możliwość posiadania w swoich szeregach co najmniej 2 uczniów o randze High School Student Ambassadors
  • Możliwość zdobycia przez nauczycieli tytułu ExpertEducator
  • Dostęp do różnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli
  • Zaproszenie na spotkania szkół Global Forum oraz BETT Show w Londynie lub Singapurze
  • Comiesięczne uczestnictwo w webinarach oraz dyskusje na Yammerze
  • Otrzymanie loga dla szkoły rozpoznawanej jako Showcase School
Skip to content