26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Erasmus + Przez praktyki…

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Projekt: Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników.
Czas trwania projektu od 01.09.2019 do 30.06.2021
Głównym celem projektu jest jak najlepsze merytoryczne przygotowanie zawodowe uczestników, rozwój umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłego zawodu, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych przez nauczycieli opiekunów grup uczniowskich. Projekt przewiduje 4-tygodniowe praktyki dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Uczestnikami będą uczniowie klas trzecich, kształceni w zawodach technik elektryk i technik mechatronik.

 

Projekt  „Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników”, na zasadach

Erasmus +, pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Praktyki w Niemczech dla uczniów ZST im. T. Kościuszki w Radomiu w  latach 2016- 2017.

ZST zrealizował dwuletni  projekt mobilności uczniowskiej  koordynowany przez nauczyciela J. Kowalczyka,  we współpracy z firmą Vitalis w Schkeuditzi k. Lipska. Projekt pozwolił grupie czterdziestu uczniów ZST na odbycie  praktyk zawodowych w Niemczech.

W r. szk. 2015/16 na praktyki wyjechała grupa 20 uczniów z klas trzecich technikum mechatronicznego, w  r. szk. 2016/17 było to 10 uczniów z Technikum  Elektrycznego, i 10 uczniów z Technikum Mechatronicznego.

Skip to content