26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Mobilność nauczycieli: Obserwacja pracy w Czechach w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ 2024

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniach  15-19 kwietnia 2024 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych branży mechanicznej: Agnieszka Różycka i Klaudia Linowska odbyły staż zawodowy organizowany przez Kopernikus M.C.V.s.r.o. w Ostrawie w firmie MELON s.r.o. Staż był realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Program ERASMUS+, Akcja KA1: Mobilność Edukacyjna, Typ Akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego). Celem tego działania było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i organizacyjnych nauczycieli odbywających staż. W ramach osiągnięcia zaplanowanych celów zrealizowano następujące działania:

  1. Poznanie systemu edukacji obowiązującego w Czechach, wymiana doświadczeń, metodyka planowania i realizacji zadań nauczyciela przedmiotów zawodowych branży mechanicznej.
  2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, poznanie organizacji i kultury pracy w szkole, umiejętność współpracy w grupie w innym środowisku, otwartość i gotowość do podejmowania nowych zadań i zdobywania nowych umiejętności, dzielenie się doświadczeniem z innymi.
  3. Podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz zdobycie nowych umiejętności metodycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii.
  4. Efektywna organizacja zadań wykonywanych podczas mobilności, właściwe określanie priorytetów i organizacja zadań.

Firma MELON s.r.o., w której realizowany był staż zajmuje się produkcją wyrobów ze stali nierdzewnej, aluminium i innych metali szlachetnych, wykonuje obróbkę precyzyjną i powierzchniową dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, gastronomii i budownictwa. Firma wyposażona jest w najnowsze, profesjonalne oprogramowanie Autodesk. Wykonywane są prace cięcia CNC strumieniem wody, prace na prasie krawędziowej, prace spawalnicze metodą TIG  bardzo cienkich blach o grubości 0,4 mm, szlifowanie.  Działania dotyczyły również poznania kultury i zabytków Ostrawy. Ostrawa to trzecie co do wielkości miasto w Czechach, jest najbardziej zazielenionym miastem- szczyci się pięknymi parkami i rezerwatami przyrody. Jest to ważne centrum ekonomiczne i akademickie. Najciekawsze i najważniejsze miejsca, które odwiedziły nauczycielki to:

  1. Dolne Witkowice – DOV
  2. Wieża widokowa Nowego ratusza
  3. Kopalnia Michał
  4. Zoo Ostrava

Czas spędzony w Czechach  dostarczył niezapomnianych wrażeń. Nie tylko wzbogacił nauczycielki o nowe metody i techniki pracy z uczniami,  przełamał barierę językową,  ale również dał okazję do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych europejskich krajów. Nauczycielki poznały kulturę, historię i piękno tego niezwykle malowniczego miasta.

Skip to content