26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Wyzwania edukacyjne …

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W ZST ciągle poszukujemy nowych interesujących ścieżek w nauczaniu i uczeniu się. Wspólnie z firmą Tekom Technologia podjęliśmy działania, aby zachęcić młodzież do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w dziedzinie programowania, ale również zarządzania projektem informatycznym. 10.03 odbył się pierwszy szkolny konkurs programowania obiektowego pod patronatem firmy Tekom Technologia. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 2P i 2D. Najlepsze wyniki uzyskali Oliwier Adamczyk z klasy 2P (pierwsze miejsce), Franciszek Trojanowski z 2D (drugie miejsce) i Bartosz Król z 2P (trzecie miejsce). 16.03 uczestnicy konkursu odwiedzili firmę Tekom Technologia. Dowiedzieli się tam jak wygląda praca programisty, jakie są metodyki zarządzania projektem, jakie podejście sprawdza się przy dużych i małych projektach oraz dlaczego warto robić code review. Pracownicy firmy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Była to bardzo miła i pouczająca wizyta. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i uwagę. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się wspólnie zrealizować podobne przedsięwzięcia.

Skip to content