26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Komunikat dot. zajęć w terminie 12-25 marca.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Szanowni Państwo,

🎯 Zgodnie z komunikatem MEN od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

🎯 W związku z powyższym wszystkie zajęcia organizowane w naszej szkole zostają zawieszone w tym terminie.

🎯Dotyczy to też weekendowych zajęć dla szkół podstawowych organizowanych przez naszą szkołę.

Skip to content