Microsoft Showcase School Leader Summit w Dublinie

17 października 2018 by Jarosław Orczykowski

W dniach 27-30 września 2018r. pani dyrektor Bernadeta Kudas i p. Bożena Czapla uczestniczyły w konferencji Microsoft Showcase School Leader Summit w Dublinie, w Irlandii. Celem konferencji było wdrożenie programu Worldwide Showcase School w Europie, spotkanie szkolnych liderów, wdrożenie metody Education Transformation Framework, a także ocena stanu działania szkół z wykorzystaniem School Transormation Survey i zidentyfikowanie kolejnych działań, networking z ponad 100 uczestnikami oraz przedstawienie szczegółowych rozwiązań Microsoft.
Konferencja pozwoliła zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, dobrymi praktykami w innych szkołach, co pewnie zaowocuje dodatkowymi działaniami i w naszej placówce. Konferencja pozwoliła także nawiązać kontakty z przedstawicielami innych krajów, wymienić się doświadczeniami i poznać kierunki polityki oświatowej w dziedzinie rozwijania umiejętności kluczowych w Europie.

Partnerzy szkoły