26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Ochrona danych osobowych

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zdań statutowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zst.radom.pl.

Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W serwisie internetowym Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu wykorzystywane są pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Skip to content