26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W FIRMIE VITALIS GmBH W NIEMCZECH I UCZNIÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

INFORMACJA

DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W FIRMIE VITALIS GmBH W NIEMCZECH I UCZNIÓW Z LISTY REZERWOWEJ, w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER), na zasadach programu ERASMUS+, PROJEKT nr 2015-1-PL01-KA102-015862, tytuł: „Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników”.

Zgodnie z Regulaminem Projektu wszyscy uczniowie zakwalifikowani na praktyki w firmie Vitalis oraz 3 osoby z listy rezerwowej, zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, w łącznym wymiarze 37 godz. lekcyjnych, w terminie od 04.01.2016r. do 06.02.2016r., na które składają się:

1) przygotowanie pedagogiczne- 4 godz.,

2) przygotowanie psychologiczne- 4 godz.,

3) przygotowanie kulturowe- 4 godz.,

4) przygotowanie z zakresu obrabiarek terowanych numerycznie (CNC)- 5godz,

5) przygotowanie z zakresu programowania sterowników PLC- 5 godz.

Powyższe zajęcia (punkt 1-5) prowadzone są w 2 grupach: 12 osób- zakwalifikowani z kl. 3T oraz

11 osób- zakwalifikowani z kl. 3R i uczniowie z listy rezerwowej (Wiosna, Kwaczyński, Gryza).

6) Przygotowanie z języka niemieckiego- 15 godz., w grupach po 6 i 5 osób: 2 grupy po 6 osób zakwalifikowanych z kl. 3T,

2 grupy 5 i 6 osób , zakwalifikowani z klasy 3R oraz rezerwowi:

5osób: Głogowski, Molenda, Broda, Karlikowski, Bukowski,

6 osób: Mędrek, Rodo, Kępczyński, Wiosna, Kwaczyński, Gryza.

Zajęcia prowadzą wyznaczeni nauczyciele ZST.

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach przygotowawczych jest jednym z elementów, które decydować będą o ocenie końcowej zaliczenia praktyki zawodowej.

Jan Kowalczyk- koordynator projektu

Skip to content