26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Nowa pracownia dla elektryków i energetyków

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W nowym roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Technikum Elektrycznego i Technikum Energetycznego będą mogli korzystać z nowej pracowni specjalistycznej do nauki zawodu. Prowadzone w niej będą zajęcia dla technika elektryka z kwalifikacji E7 [Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych] i E24 [Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych] oraz dla technika energetyka z kwalifikacji E23 [Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej].

Pracownia wyposażona jest w sieć komputerową i spełnia wymagania właściwe dla tego typu pracowni. Przygotowanie jej było możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektrycznej. W pracach montażowych instalacji elektrycznej uczestniczyło dwóch uczniów 3 klasy technikum elektrycznego odbywający miesięczną praktykę zawodową. W najbliższym czasie pracownia będzie doposażona w nową aparaturę, przyrządy i sprzęt pomiarowy przez partnera szkoły firmę PGNiG Termika.

Przygotowali: Józef Różański, Józef Butkowski, Ireneusz Skóra, Jacek Kozyra

Skip to content