26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Gmina Miasta Radomia realizuje Projekt edukacyjny pn. „Nauczyciel zawodu –współczesne wyzwania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt „Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania” skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu prowadzone zostaną szkolenia z zakresu:

  1. Pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  2. Carvingu;
  3. Zdobnictwa cukierniczego;
  4. Spawanie metodą TIG i MAG
  5. Fryzjerstwa i perukarstwa;
  6. Automatyki przemysłowej oraz programowania obrabiarek skrawających.

Zgłoszenia chętnych uczestników do udziału w szkoleniu będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 27.06.2014r.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin projektu dostępny do pobrania w sekretariacie szkoły.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 48 36-20-688 lub w Biurze Projektu (Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 53, pokój 278).

Skip to content