26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Elektrycy z uprawnieniami kwalifikacyjnymi SEP

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniu 29 maja br. w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu odbył się egzamin  kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych -uprawnienia SEP. Do egzaminu przystąpili absolwenci Technikum Elektrycznego, Technikum Energetycznego , Technikum Mechatronicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po wcześniejszym szkoleniu teoretycznym przygotowującym kandydatów do egzaminu państwowego, komisja ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału Radomskiego w składzie: Andrzej Rabiniak, Marian Schab i Eugeniusz Sitek z wynikiem pozytywnym przeegzaminowała 79 zdających. Uzyskane kwalifikacje pozwolą tegorocznym absolwentom rozpocząć podjęcie zatrudnienia w zawodzie elektryk.

 

Prezes Koła SEP przy ZST

Jacek Kozyra

Skip to content