26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

X rocznica wymiany Zespołu Szkół Technicznych ze szkołą z Troyes (Francja)

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Wymiana uczniów Zespołu Szkół Technicznych im T. Kościuszki z francuską szkołą średnią Lycee les Lombards z miejscowości Troyes trwa 10 lat.

Rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy nauczyciele szkoły francuskiej skontaktowali się z ówczesnym dyrektorem ZST, panem Stanisławem Nitkiem.

Na spotkaniach roboczych, nauczyciele francuskiej i polskiej szkoły wspólnie rozpoczęli pracę nad projektem językowym programu edukacyjnego Unii Europejskiej Socrates Comenius. Była to pierwsza wymiana uczniowska.

Po zakończeniu projektu, nie zakończyła się jednak współpraca szkół. Przez kolejne lata uczniowie brali i ciągle biorą udział w wyjazdach do zaprzyjaźnionych już szkół. Radomscy uczniowie, wyjeżdżając do Troyes, mieszkają u swoich francuskich kolegów, biorą udział w zajęciach w ich szkołach, a następnie, odwzajemniają im się przyjęciem ich u swoich rodzin i nauką w Zespole Szkół Technicznych. Nie tylko uczą się w szkole. Zwiedzają kraje, poznają ich kulturę i zwyczaje. Polacy oglądają Paryż, a ich francuscy partnerzy zwiedzają Kraków i Auschwitz.

W tym roku uczniowie z Francji przyjechali do Radomia 2 października, a wyjechali 9 października 2013 roku.

Francję reprezentuje 8 uczniów i dwóch nauczycieli, będących opiekunami grupy. Ze strony polskiej uczestniczy 8 uczniów klas technikum ZST i liczne grono nauczycieli.  Językiem projektu jest angielski. 7 października uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie spotkali się w Urzędzie Miejskim z władzami naszego miasta.

Skip to content