26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Projekt edukacyjny Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Od września 2012r. grupa uczniów ZST uczestniczy w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”. Projekt realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Politechniką Warszawską. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przekazanie nauczycielom umiejętności stosowania w trakcie zajęć innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych poprzez łączenie treści programowych z matematyki, fizyki oraz chemii.
2. Zwiększenie atrakcyjności przekazu edukacyjnego tak, by przekazywane treści odnosić do zastosowań w życiu codziennym, co zbliży mentalnie uczniów do nauk ścisłych.
3. Zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a uczelniami wyższymi (technicznymi), aby uczniowie mieli możliwość już na etapie szkoły średniej odbyć zajęcia na uczelni wyższej (wykłady i laboratoria), porozmawiać z kadrą, zwiedzić uczelnię.

W projekcie bierze udział 72 nauczycieli z 24 szkół oraz 288 uczniów.
W okresie kwiecień – czerwiec 2012 roku odbyły się szkolenia dla nauczycieli matematyki, fizyki i chemii, którzy prowadzić będą w szkołach zajęcia pozalekcyjne, w oparciu o wypracowaną metodę „lekcji holistycznej”.
Uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki oraz matematyki w pracowniach na terenie Politechniki Warszawskiej. 29 września uczestniczyli w pierwszych zajęciach, które odbyły się w laboratorium na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Projekt będzie trwał do grudnia 2013 r.

Skip to content