Projekt edukacyjny Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych

Od września 2012r. grupa uczniów ZST uczestniczy w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”. Projekt realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Politechniką Warszawską. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach…
Dowiedz się więcej