26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych z oprogramowania HEIDENHAIN

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniach 27-29.05.2024 w Koszalinie nauczyciele branży mechanicznej Stankowski Fabian, Różycka Agnieszka i Musiałek Karol uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu skupiającym się na programowaniu maszyn CNC z systemem HEIDENHAIN. Szkolenie prowadził Robert Nagraba – Certyfikowany Trener HEIDENHAIN. To intensywne szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii CNC, co pozwoli im na lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań zawodowych. Nauczyciele zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli przekazywać swoim uczniom podczas zajęć praktycznych. Ćwiczenia na symulatorach oraz rzeczywistych maszynach wyposażonych w system HEIDENHAIN, pozwoliły nauczycielom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy szkolenia uzyskali: Zaawansowana znajomość systemu HEIDENHAIN, który jest szeroko stosowany w przemyśle, umiejętność programowania maszyn CNC, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy, praktyczne doświadczenie, które przygotuje ich do rzeczywistych wyzwań zawodowych. Zwiększając kompetencje nauczycieli, szkoła zapewnia, że jej uczniowie otrzymują najnowocześniejsze i najbardziej aktualne wykształcenie, co w przyszłości przełoży się na ich sukces zawodowy.

Skip to content