26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Szkolne Koło Turystyczne ENERGETYK

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W sobotę, 2 marca, w ramach Szkolnego Koła Turystycznego ENERGETYK odbył się rajd pieszy czarnym szlakiem nordick-walking na terenie gm. Jedlińsk. 15-kilometrowa pętla objęła miejscowości: Bierwiecka Wola, Lisów, Piaseczno oraz Jedlińsk. W tej ostatniej uczniowie poznali jedliński Rynek, miejsce organizowanych co roku Kusaków oraz bohatera herbu gminy, z którego słynęła niegdyś ta osada. Na trasie marszu uczniowie wysłuchali krótkich pogadanek na temat stacji transformatorowej – GPZ Jedlińsk SN/nN 15/0,4 kV; rodzajów budowy napowietrznych linii WN, SN i nN (110, 15 i 0,4 kV), nie mogli pominąć również turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Na odludnych terenach uczniowie zaobserwowali stado saren oraz poznali klangor żurawi, których lot w kluczu wieścił nadejście wiosny. Szlak ten wchodzi w skład Nordick-Walking Park „Jedlińsk”, który jest jednym z sześciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Kolejnym „parkiem” będzie Zakrzew. Do zobaczenia na szlaku.

 

Skip to content