26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dnia 15 grudnia 2023r podczas konferencji „Przyroda najbliższej okolicy”, zorganizowanej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został podsumowany coroczny konkurs „Najlepiej pracujące szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody” W bieżącym roku szkolnym, tytuł „Mistrza LOP” przyznano szkolnemu kołu z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, którego opiekunem jest Agnieszka Szeliga. Wyróżnienie otrzymuje koło, które trzykrotnie, w kolejnych latach zdobyło I miejsce w corocznym konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”. Dziękujemy za współpracę Szkolnemu Ośrodkowi Kariery i Samorządowi Uczniowskiemu, co niewątpliwie przyczyniło się do uzyskania tego zaszczytnego tytułu.

Skip to content