26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zapraszamy absolwentów klas maturalnych po odbiór

ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI w dniu 7 lipca 2023 r.

w godz. 10.00 – 11.00 (spotkanie z wychowawcą).

Dokument można odebrać również w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 7 lipca 2023 r. od godz. 8:30.

Skip to content