26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Wyniki egzaminów zawodowych

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W sekretariacie szkoły można się zapoznać z wynikami egzaminów zawodowych z sesji zima 2023.

Wyniki egzaminu uczniowie mogą również sprawdzić drogą elektroniczną,

Portal zdającego: Strona internetowa, na której zdający może:
– uzyskać informacje o terminach i wynikach swoich egzaminów,
– uzyskać informacje o złożonych deklaracjach i wnioskach do OKE,
– uruchomić szkoleniowy egzamin elektroniczny.

Portal zdającego – link

Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor OE (szkoły).
Kody aktywacyjne, umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego, są ważne bezterminowo.

Absolwenci szkoły, którzy nie zdali egzaminu mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu do Pani Jolanty Płatos lub do Pana Marka Skroka w terminie do 5.04.2023 roku.

Skip to content