26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Logika ekologii rusza w naszej szkole

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Kryzys klimatyczny, najbardziej palący problem współczesnego człowieka. W ramach projektu Logika ekologii, grupa uczniów z naszej szkoły stawią mu czoła. W przeciągu najbliższych miesięcy odbędzie się 10 lekcji poruszających problemy związane z ekologią, odbędą się spotkania z przedstawicielami samorządu, a także zostanie opracowany prototypowy projekt adaptacyjny lub mitygacyjny do zmiany klimatu w naszej gminie.

Projekt Logika ekologii w który zaangażowała się nasza społeczność szkolna, ma na celu rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia młodzieży o rozwiązaniach z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W ramach planowanych zajęć zostaną poruszone zagadnienia globalne oraz lokalne związane ze zmianą klimatu, to jak nasze codzienne decyzje jako konsumentów dóbr społecznych, ma wpływ na klimat tu i w najodleglejszych zakątkach całego świata.

Planowane spotkania z samorządowcami będą miały na celu zapoznanie się z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, a przede wszystkim zapoznają naszych uczniów z zidentyfikowanymi problemami środowiskowymi naszej gminy i miasta.

Powyższe działania mają służyć przygotowaniu gruntu pod samodzielne działanie jakim będzie prototypowy innowacyjny projekt mający za zadanie odpowiedzieć na lokalne problemy środowiskowe, a wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie projektu realnego do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Przygotowany projekt poprzez zaplanowane wydarzenia publiczne zostanie włączony do lokalnej debaty z udziałem mieszkańców, samorządów i organizacji społecznych.

Całe przedsięwzięcie ma za zadanie zaktywizować młodzież do podejmowania inicjatyw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska naturalnego, które jest naszym najcenniejszym dobrem. Jako ludzkość osiągnęliśmy ewolucyjny i technologiczny sukces, ale zapomnieliśmy że nadal pozostajemy elementem całości, jaką jest kruchy ekosystem o który musimy zadbać już dziś: dla nas i przyszłych pokoleń.

Projekt Logika Ekologii finansowany jest z Funduszy Norweskich EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content