26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Rozpoczęcie zajęć w BS II stopnia

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Rozpoczęcie zajęć w BS II stopnia odbędzie się 10 września 2022 r. o godzinie 7.10.

Oto powstałe klasy:

Klasa 1Zp – technik elektryk po szkole podstawowej, klasa 1Zg – technik elektryk po gimnazjum.

Klasa 1Op – technik mechanik po szkole podstawowej, klasa 1Og – technik mechanik po gimnazjum.

Harmonogram zjazdów i godziny zajęć są umieszczone w załączniku.

W trakcie zajęć o godz. 9.00 zapraszamy wszystkich słuchaczy do małej sali gimnastycznej na krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły.

Skip to content