26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Realizacja praktyki w Irlandii

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Realizacja praktyki zawodowej w Irlandii.

Uczniowie ZST w ramach wyjazdu Erasmus+ realizują praktyki zawodowe w kilkunastu firmach w Sligo: Adventuro , Daragh Kerrigan Creative Designs, EU Mobility and Training Ltd, GF4U, Kudos Health, Prevention is Better, Sligo Weekender, Sligo Wood flooring, Tech Mac, Wild Atlantic Internship Training.

Do ich zadań zawodowych należą min. diagnostyka i naprawa podzespołów, modernizacja komputerów stacjonarnych i  laptopów, naprawa tabletów i innych urządzeń IT, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, projektowanie stron www, projektowanie grafiki, administrowanie serwisami, przetwarzanie danych cyfrowych, digitalizacja dokumentów oraz wykorzystywanie różnych aplikacji użytkowych stosowanych do wykonywania zadań zawodowych. Uczniowie nabywają umiejętności pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznają specyfikę organizacji pracy w Irlandii. Każdy uczeń doskonali umiejętności językowe z zakresu komunikacji społecznej oraz z języka angielskiego zawodowego.

Praca w firmach i pobyt za granicą daje uczniom możliwości nabycia umiejętności i kompetencji miękkich (ang. soft skills), takich jak zdolności adaptacyjne, poznawcze i komunikacyjne, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów. Praktyki pozwalają na nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych i personalnych, m.in.  przestrzeganie zasad kultury i etyki oraz współpracy w zespole, umiejętności organizacji pracy, komunikacji z przełożonymi i współpracownikami oraz oceny wykonywanej pracy.

Uczniowie pracują w firmach zgodnie z organizacją pracy w Irlandii od godziny 9 do 17 z godzinną przerwą na lunch. Właściciele firm są pod dużym wrażeniem pracowitości i zaangażowania naszych uczniów oraz ich wiedzy i umiejętności zawodowych, a także kultury osobistej i znajomości języka angielskiego.

Skip to content