26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Inspirująca i aktywna szkoła…

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych (ZST) w Radomiu podobnie jak w wielu innych szkołach w Polsce przebiegał pod dyktando pandemii. Nie oznaczało to jednak, że wszyscy zamknęli się w domach czy izbach lekcyjnych, odizolowani od świata wpatrzeni w ekran komputera i odcięci od rzeczywistości. Mimo dużych ograniczeń w poruszaniu się i przebywaniu w przestrzeni publicznej wiele osób podejmowało działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania placówki edukacyjno wychowawczo opiekuńczej jaką jest szkoła. ZST zawsze starał się być inspiracją dla innych do podejmowania inicjatyw, których celem było podnoszenie poziomu kształcenia młodzieży. Tak też się działo i podczas wspomnianego już roku szkolnego 2020/2021.
Dzięki nieocenionemu wsparciu firmy Korbank (Radom | KORBANK) oraz pracy uczniów ZST pod opieką pana Artura Rudnickiego zrealizowana została inwestycja, której celem było połączenie światłowodem dwóch budynków należących do szkoły. W trakcie jej realizacji zestawione zostało łącze (8 włókien jednomodowych zakończonych obustronnie przełącznicą) o długości 280 metrów (foto 1).
Podczas wykonywania prac skonfigurowano cztery włókna mające pracować w dwóch różnych sieciach w trybie full duplex. Powstałe połączenie o prędkości 1Gbps sieci nauczycielskiej oraz uczniowskiej w obu budynkach szkoły bez straty na jakości zapewniło stabilną i komfortową pracę wszystkim użytkownikom. Ponadto w całej placówce można teraz pracować w obrębie jednej sieci. Dzięki tej inwestycji cała placówka (tzw. piony) jest połączona światłowodami, a główny węzeł jest zestawiony na prędkości 10Gbps (foto 2).
Biorący udział w pracach uczniowie mogli w ramach swoich praktyk poznać nowoczesne technologie wykorzystywane przy konstruowaniu sieci teleinformatycznej. Wraz z połączeniem budynków wykonali w szkole nowoczesną oraz jednolitą sieć WiFi, czyli jedną sieć niezależnie od budynku. Praktyczne zetknięcie z przyszłym zawodem pozwoliło im zweryfikować swoje podejście do stawianych sobie celów edukacyjnych.
Niech opisane działania będą dla wszystkich wskazówką i zachętą do podejmowania nowych ciekawych wyzwań.
Skip to content