26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Samorząd Uczniowski pragnie poinformować o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia.
Po formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru prosimy zgłosić się do Pani Doroty Sadłowskiej lub Pani Małgorzaty Krajewskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.
Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.
Pozdrawiamy
Samorząd Uczniowski

Skip to content