Spektakl profilaktyczny w ZST

20 grudnia 2018 by Marek.Skrok

Dnia 6 grudnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki obejrzeli spektakl profilaktyczny „Przyszłość”. Twórcą przedstawienia jest ALPMIM Interwencja Artystyczna z Krakowa. Tytuł przedstawienia ma znaczenie symboliczne i skłania odbiorców do autorefleksji nad własną przyszłością, jej kształtem, kierunkiem, perspektywą czasową. W trakcie prezentacji pojawiają się pytania na temat odpowiedzialności za własną przyszłość i wpływu na nią. Forma spektaklu jest bardzo atrakcyjna dla odbiorcy. Bohater porusza ważne z punktu widzenia młodego człowieka zagadnienia, jak poszukiwanie własnej tożsamości i drogi życiowej w rzeczywistości, która nie jest wolna od niebezpieczeństw i pułapek jak eksperymenty z alkoholem i narkotykami. Przez cały czas trwania monologu bohater przeobraża się na oczach widza w żywą statuę podróżnika, czemu towarzyszy pokaz slajdów, muzyka i prezentacja filmów. Zarówno forma jak fabuła spektaklu spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony uczniów i nauczycieli. Spektakl został zorganizowany z inicjatywy pedagoga szkolnego – Wioletty Syty.

Partnerzy szkoły