26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Metoda CLIL w nauczaniu przedmiotów ścisłych i informatyki.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

23 i 24 listopada 2018r nauczyciele naszej szkoły brali udział w warsztatach „Metoda CLIL w nauczaniu przedmiotów ścisłych i informatyki”, zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Instytut Technologii Eksploatacji- PIB w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Metoda CLIL wspiera zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Eksperci z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapoznali nauczycieli z założeniami CLIL w kontekście szkolnictwa zawodowego, co umożliwiało w części warsztatowej opracowanie szczególnych scenariuszy lekcji do wykorzystywania w szkole. Nauczyciele matematyki opracowali scenariusz lekcji „Zastosowanie równań liniowych do rozwiązywania zadań z treścią”, zaś nauczyciele przedmiotów zawodowych „Aktywny rynek pracy. Jak znaleźć pracę? Jak zdobyć pracownika?”.

Scenariusz lekcji z dobranym słownictwem specjalistycznym, konstrukcjami gramatycznymi, komponentem kulturowym i starannie opracowanymi zadaniami zapewniają zrównoważony rozwój wiedzy językowej i przedmiotowej .

Certyfikaty ukończenia warsztatów uzyskali: Katarzyna Banach, Dariusz Banach, Jacek Kozyra, Lidia Krześniak, Tomasz Magnowski , Marek Miałkowski, Julita Piętocha, Krzysztof Rajkowski, Urszula Siczek, Paulina Wybacz.

Skip to content