26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Pieśni patriotyczne dla Niepodległej

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dla uczczenia  100-ej Rocznicy Odzyskania przez Polskę  Niepodległości oraz 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  w niedzielę w dniu 13 maja 2018 roku, w kościele św. Wacława w Radomiu po nabożeństwie wystąpili  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy zaśpiewali wspólnie ze zgromadzonymi w kościele osobami pieśni patriotyczne nawiązujące do ostatniego okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podczas występu zostały odczytane również fragmenty konstytucji 3 Maja. Na koniec ksiądz proboszcz Andrzej Tuzimek podziękował za przygotowanie uroczystości i nawiązał do historii kościoła wskazując na patriotyczny charakter miejsca. Elementem wymownym było  ustawienie młodzieży pod witrażem ukazującym scenę z obrazu Matejki „Rejtan – Upadek Polski”.

Skip to content