26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Święta Wielkanocne raz jeszcze

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dnia 27 marca 2018r. nauczyciele języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego zorganizowali w szkole spotkanie poświęcone obchodom Świąt Wielkanocnych. Podczas akademii uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne, które pozwoliły zapoznać się z historią, tradycjami i obrzędami tych świąt w krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Słuchano piosenek towarzyszących obchodom tych dni. Uczniowie mieli okazję poszerzyć słownictwo tematyczne oraz wymowę nowych zwrotów charakterystycznych dla danego obszaru językowego. Zapoznali się również z różnicami w obchodzeniu Wielkanocy w różnych krajach. Oceniono kartki z życzeniami świątecznymi przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Na koniec spotkania uczniowie korzystając z aplikacji Kahoot rozwiązali quiz tematyczny.

 

Skip to content