26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Udział młodzieży ZST w Radomiu w projekcie CARE3- wizyta w Norwegii

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W dniach 9.06.-15.06.2017 roku 10 osobowa grupa młodzieży z klas 2A, 2B, 2C, i 2 N , wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Młodzieży ARKA oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji zs. w Radomiu przebywała w Norwergii, w Bergen. Wyjazd był częścią realizowanego w Radomiu międzynarodowego projektu ERASMUS+ – CARE3, którego partnerami są Polska, Estonia, Norwegia i Łotwa.
Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i wykluczeniu młodzieży oraz rozwijanie kompetencji społecznych
i językowych, niezbędnych do podejmowania aktywności, dokonywania wyborów, umiejętnego korzystania z informacji i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi, bazująca na dobrych,
sprawdzonych praktykach każdego z krajów zaangażowanych w projekt. Organizatorzy – Norwegowie założyli dwa główne cele dla gości. Zadaniem profesjonalistów była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze pracy z młodzieżą, przejawiającą zachowania ryzykowne, w tym zagrożoną uzależnieniem, przestępczością, porzuceniem szkoły, pochodzącą
z rodzin nie dostarczających pozytywnych wzorców zachowania.-„Mieliśmy jako profesjonaliści na co dzień pracujący z młodzieżą możliwość zapoznania się z zasadami
funkcjonowania systemu penitencjarnego, stosowanego wobec nieletnich sprawców przestępstw. Przedstawiono nam nowatorskie metody kontroli i wsparcia rodziców w stosunku do młodzieży
zagrożonej uzależnieniem, udziałem w przestępstwie, wymienialiśmy doświadczenia na temat pracy streetworkerów i policji pracującej w pionie ds. nieletnich. Poznaliśmy metody działania specjalistów norweskich, wykorzystujące mediacje między ofiarą i młodocianym sprawcą przemocy” – Monika Mazur –psycholog ZST.

Nadrzędnym celem postawionym przed młodzieżą było budowanie relacji z innymi, dobra zabawa i kształtowanie kompetencji posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach
i wobec rozmaitych odbiorców, w mniej lub bardziej formalny sposób. Oba cele zostały osiągnięte. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez Norwegów znalazł się m.in. 2 dniowy pobyt na
Fishing Camp, połączony z łowieniem ryb na otwartym morzu oraz ogniskiem na malowniczej wyspie, zwiedzanie przepięknie położonego, drugiego co do wielkości miasta Norwegii -Bergen, ze starówką wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, gra w kręgle, wizyta w Aquaparku. Ostatniego dnia braliśmy udział w całodniowej wycieczce w góry, pokonaliśmy łącznie blisko 18 km trasy o różnym stopniu trudności, z niesamowitymi widokami, które będą przywoływać wspomnienia prawdopodobnie jednej z najpiękniejszych i najbardziej owocnych podróży, jaką każdy z nas przeżył.

#projectCare3

Skip to content