26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych ma zaszczyt zaprosić na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, która odbędzie się 1 września 2016r. w siedzibie szkoły przy ulicy Limanowskiego 26/30 w Radomiu

Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
I. Msza św. w kościele Św. Wacława – godz. 7.30
II. Uroczystości w szkole – godz. 8.30
1. Wprowadzenie sztandaru.
2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Zabranie głosu przez dyrektora szkoły p. Bernadetę Kudas.
5. Zabranie głosu przez zaproszonych gości.
6. Podpisanie Porozumienia dotyczącego kształcenia dualnego w Radomiu
7. Podpisanie umowy partnerskiej z PGNiG TERMIKA SA.
8. Podpisanie listu intencyjnego z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
9. Zabranie głosu przez przedstawiciela Rady Rodziców.
10. Wyprowadzenie sztandaru szkoły.
11. Podanie harmonogramu spotkań z wychowawcami klas.

Harmonogram spotkań z rodzicami

Skip to content