26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Prezentacja ZST na konferencji „Szkoła z wyobraźnią”

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Prezentacje szkół z Gruzji, Danii, Walii, Kanady, USA, Niemiec i Tanzanii, a wśród nich zaproszone, najciekawsze zdaniem organizatorów, szkoły z Polski w tym Zespół Szkół Technicznych z Radomia to główne punkty programu Konferencji pod nazwą „Szkoła z wyobraźnią” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (12-14.10.2015). W programie odbyły się również wykłady dotyczące otwartych przestrzeni edukacyjnych, skuteczności reform edukacyjnych na świecie, Khan Akademy, TIKu w szkole, projektu indywidiualni.pl oraz dyskusja „Czego i jak nie uczy szkoła …?” z udziałem ważnych postaci z obszaru edukacji. Trzy dni konferencyjne to także warsztaty Centrum Nauki Kopernik i sesje posterowe zaproszonych szkół z Polski i zagranicy. Trzy dni inspiracji i wymiany doświadczeń jak „robić” szkołę z „wyobraźnią”.

Galeria

Skip to content