26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Konferencja „Neurodydaktyka w Praktyce „– MSCDN Radom

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Pani Katarzyna Page i Bożena Czapla , nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole, wzięły udział w konferencji „Neurodydaktyka w praktyce” organizowanej przez radomski MSCDN w dniu 7.10.2015r.. Konferencja  ta odbyła się w ramiach tegorocznych  obchodów Dnia Języków Obcych. Gośćmi Konferencji byli nauczyciele języków obcych z powiatu radomskiego. Prezentacja przygotowana przez nauczycielki naszej szkoły  „Dobre praktyki pedagogiczne a projekty unijne w nauczaniu języków obcych” wiązała  efekty ich pracy pedagogicznej z doświadczeniem wyniesionym z   kursów metodycznych i wymian  uczniowskich  w ramach unijnych programów Socrates Comenius,  Comenius i Erasmus Plus . Zaprezentowany materiał z pobytów w różnych krajach, jak również innowacyjne metody pracy zainspirowane podczas tych wyjazdów spotkały się z zainteresowaniem  publiczności.

Skip to content