26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Uroczyste pożegnanie klas czwartych

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Dziś, tj. 24 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych. Młodzież o godz. 9:00 uczestniczyła we mszy świętej, a następnie rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych- Bernadeta Kudas– podziękowała wychowawcom klas maturalnych za opiekę, troskę, cierpliwość i wyrozumiałość oraz trud wychowawczy. Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście: Pani Ewa Warska- koordynator ds. rozwoju w PGNiG Termika, Pan Józef Waniek-Dyrektor Radomskiej Stacji  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pan Waniek podziękował absolwentom roku szkolnego 2014/2015 za zaangażowanie w honorowe oddawanie krwi i zaznaczył, iż w ten sposób wykazali się wielką dojrzałością i postawą godną naśladowania.  Głos zabrała również Pani Agnieszka Brzezińska – przedstawicielka Rady Rodziców, dziękując Pani Dyrektor, wychowawcom i całej Radzie Pedagogicznej za opiekę i naukę młodzieży, a abiturientom życzyła sukcesów na egzaminach maturalnych, szczęścia w życiu prywatnym i satysfakcji z podejmowanych działań. Młodsi koledzy  również skierowali kilka słów pożegnania do tegorocznych maturzystów. Przedstawiciele maturzystów podziękowali Dyrekcji, Wychowawcom i Radzie Pedagogicznej, mówiąc, że miniony czas w murach Zespołu Szkół Technicznych będą wspominać z wielkim sentymentem. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klas młodszych oraz wręczenie absolwentom nagród   za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską,  pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe, honorowe krwiodawstwo oraz działalność w Szkolnym Ośrodku Kariery. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie z klasy 2A oraz szkolny zespół muzyczny zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się piosenki oraz skecze kabaretowe. Absolwentów pożegnały słowa utworu  Elektrycznych Gitar: „To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.” Pieczę nad całą uroczystością sprawowały: Pani Anna Iwaniec i Pani Agnieszka Owczarek.  

Skip to content