26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Nasi uczniowie laureatami konkursu organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Klaudia Świątkowska, Artur Gomuła, Zbigniew Korcz i Tomasz Rychlik zostali laureatami  w organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży konkursie  „Na innowacje techniczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”.  Projekt, realizowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych pod nazwą  „Village Bus GPS”, polegał na zastosowaniu urządzenia GPS do śledzenia w czasie rzeczywistym autobusu lini L (PKS z końcowym w Lewaszówce) umożliwiajacego mieszkańcom wsi i osad na drodze busa uniknięcie zbędnego oczekiwania na przystankach przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Projekt ten powstał przy współpracy z firmami Tekom i PKS. Urządzenie nadal jest zamontowane w autobusie. Aby skorzystać z projektu należy wejść na stronę vbg.tekom.pl (bez wpisywania www.), która zawiera mapę i aktualną pozycję busa.

O konkursie:

Celem konkursu, skierowanego do uczniów mazowieckich szkół kształcenia zawodowego, było umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Pomysły na innowacje techniczne mogły dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Przy ocenie innowacji brane były pod uwagę następujące racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie), możliwość upowszechnienia proponowanego pomysłu innowacyjnego, przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu, możliwość zastosowania proponowanej innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Finalnie:

Jury, doceniając niezwykle wysoki poziom prezentacji finałowych, podjęło decyzję o tym, by przyznać cztery (a nie jak zakładano pierwotnie, trzy) równorzędne nagrody.

Symboliczny czek przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieici i Młodzieży chcą przekazać osobiście w szkołach, których przedstawiciele są laureatami. Spotkanie obejmować bedzie prezentację przebiegu konkursu, zaprezentację filmu dokumentującego finał I edycji konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Inni Laureaci:

„Mała elektrownia wodna pomoc w rozwoju obszarów wiejskich” – projekt Zespołu Szkół w Siennicy, „Inteligentny system pielęgnacji i nadzoru warunków uprawy roślin szklarniowych” – projekt Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, „Wspomagacz podpinania maszyn rolniczych” – projekt Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce.

Serdecznie gratulujemy !!!

Skip to content