26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Zostaliśmy Microsoft Showcase School !!!

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu jako innowacyjna placówka wybrana przez Microsoft do grona szkół Microsoft Showcase School

Zespół Szkół Technicznych został wybrany przez Microsoft w bieżącym roku szkolnym 2014/15 do programu Microsoft Showcase School jako szkoła stosująca nowoczesne rozwiązania informatyczne przekształcające środowisko nauczania w oparciu o wykorzystanie technologii mobilnych oraz aplikacji w tzw. „chmurze”. Dzięki tym rozwiązaniom proces edukacji jest bardziej skoncentrowany na ucznia, przez co osiąga on lepsze wyniki w codziennej pracy.

Szkoła dołączyła do ekskluzywnego grona ponad 150 szkół na całym świecie stosujących innowacyjne metody nauczania, uczenia się oraz oceniania, których celem jest zdobycie przez uczniów istotnych kompetencji i umiejętności w nauczaniu XXI wieku.

„Przyznanie naszej szkole tytułu Microsoft Showcase School to dla nas niezmierny zaszczyt. Zdobycie tego tytułu nie byłoby możliwe gdyby nie wielkie zaangażowanie i pasja naszych nauczycieli, wykorzystujących na co dzień nowoczesne technologie, zmieniające w ten sposób na lepsze środowisko nauczania” powiedział Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. „Uczestnicząc w tym programie pragniemy jednocześnie podzielić się naszymi doświadczeniami z innymi szkołami w naszej społeczności lokalnej, a także w szerszym środowisku krajowym oraz międzynarodowym. W naszej pracy nieustannie odnajdujemy nowoczesne metody i narzędzia które przekazujemy uczniom, tak żeby odnosili oni sukcesy, zarówno w szkole jak i poza nią”.

Wybór Zespołu Szkół Technicznych jako „Microsoft Showcase School” oznacza kontynuację bliskiej współpracy szkoły z Microsoft’em w dziedzinie ogólnoświatowego rozwoju sektora edukacji, jej transformacji, dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych oraz pracy w „chmurze danych”.

Uczestnictwo szkoły w programie Microsoft Showcase School oznacza także wiele korzyści dla szkoły z ramienia Microsoftu. Są nimi m. in.:

  • Szeroka współpraca z innymi szkołami na świecie- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
  • Członkostwo w Microsoft IT Academy
  • Możliwość posiadania w swoich szeregach co najmniej 2 uczniów o randze High School Student Ambassadors
  • Możliwość zdobycia przez nauczycieli tytułu ExpertEducator
  • Dostęp do różnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli
  • Zaproszenie na spotkania szkół Global Forum oraz BETT Show w Londynie lub Singapurze
  • Comiesięczne uczestnictwo w webinarach oraz dyskusje na Yammerze
  • Otrzymanie loga dla szkoły rozpoznawanej jako Showcase School
Skip to content