26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Podsumowanie XI Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych Radom 2014

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Podsumowanie
JEDENASTYCH OGÓLNOPOLSKICH
TARGÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH RADOM 2014

W zeszłym roku po raz jedenasty zorganizowane zostały dla ponad trzech tysięcy maturzystów (zawiadomionych 358 klas maturalnych) z regionu radomskiego Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2014. Targi zgromadziły 26 szkół wyższych z miast w promieniu 150 km od Radomia. Pojawiły się Uniwersytety, Politechniki i szkoły wyższe z Radomia, Warszawy, Lublina, Łodzi, Kielc, Gdyni i Białej Podlaskiej. Zaprosiliśmy do udziału policję i wojsko prezentując ścieżki kariery w tych instytucjach. W ramach tej imprezy doradcy zawodowi z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP filia Radom oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na własnych stanowiskach doradzali uczniom jak planować karierę zawodową. Zaproszeni doradcy zawodowi z powyższych firm i doradcy personalni m.in. z Firmy WESTHILL przeprowadzili 9 wykładów dla około 650 maturzystów. Rangę imprezie nadało przyjęcie honorowych patronatów  przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta. Poraz kolejny  na trzech stanowiskach z testami kariery dla maturzystów firmy PROGRA testy realizowało około 100 osób. Promocja Targów obejmowała działania medialne w Gazecie Wyborczej (patron medialny  Targów i wydawca Gazety Targowej jako dodatku do GW w Radomiu), w regionalnym Radiu Plus (50 spotów), zapowiedzi w Telewizji DAMI  i Serwisie  CoZaDzien.com.pl. Ponadto odbyła się zakrojona na szeroką skalę akcja internetowa prowadzona między innymi przez patronów medialnych (www.dlaStudenta.pl) i fanPage na Facebook-u.

Lista Uczelni i Firm, które uczestniczyły w 11 Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2014: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Szkoła Morska w Gdyni, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Akademia Wychowania Fizycznego Biała Podlaska, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Policealna Szkoła TEB Edukacja Radom, Uniwersytet Łódzki, Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Radomiu, Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Świętokrzyska, Wszechnica Świętokrzyska, Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja, Centrum Nauki i Biznesu "Żak”, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp Jana Chrapka w Radomiu, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, firma Taxback.com, Bank Pekao, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Skip to content