26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Strona główna

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Bez-nas
Bez-nas2

Previous
Next

Witamy na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

Zespół Szkół Technicznych to szkoła z ponad 100 letnią tradycją edukacyjną. Obecnie uczy się w niej ponad 1300 uczniów. Kadra pedagogiczna to blisko 140 osób. Dzisiaj oferuje kształcenie w kilku zawodach. Nowoczesne laboratoria wspierane przez lokalny klaster zawodowy umożliwiają poznawanie najnowszych rozwiązań przemysłowych. Współpraca w firmami z całego świata pozwala naszym wychowankom kształcić się na najwyższym poziomie. 

Ponad 100 lat tradycji

kluczem do Twojego sukcesu

100 lat Szkół Technicznych w Radomiu

5 października 2019r. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki świętował 100-lecie istnienia Szkół Technicznych w Radomiu. Powstała w 2002r. placówka połączyła historię i tradycję Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Energetycznych.

Jubileusz 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu był dla absolwentów „Mechanika”, „Energetyka” i ZST okazją do spotkania z byłymi nauczycielami i kolegami ze „szkolnej ławy”, a dla nauczycieli – z byłymi uczniami i kolegami z pracy. Z okazji Jubileuszu została wydana okolicznościowa monografia szkoły.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ul. Limanowskiego poświęceniem przez Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu.5 października 2019r. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki świętował 100-lecie istnienia Szkół Technicznych w Radomiu. Powstała w 2002r. placówka połączyła historię i tradycję Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Energetycznych.
Jubileusz 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu był dla absolwentów „Mechanika”, „Energetyka” i ZST okazją do spotkania z byłymi nauczycielami i kolegami ze „szkolnej ławy”, a dla nauczycieli – z byłymi uczniami i kolegami z pracy. Z okazji Jubileuszu została wydana okolicznościowa monografia szkoły.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ul. Limanowskiego poświęceniem przez Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu.

https://youtu.be/7RzrOuPQHJUhttps://youtu.be/dWeYQ4EPA2ohttps://youtu.be/_JS8E1USEPk

Wspierają nas
firmy0
firmy
firmy2
firmy4
firmy3

Previous
Next

Szkoła na miarę XXI wieku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Współpraca międzynarodowa

Nasza szkoła uczestniczy w projektach Erasmus +

Wysoka zdawalność

Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością matur i egzaminów zawodowych

Certyfikacja

Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty respekowane na całym świecie

Profile Technikum

TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu badania i kontroli urządzeń w czasie eksploatacji, wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzenia badań eksploatacyjnych tych instalacji, dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów energoelektronicznych, diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, planowania i nadzorowania ruchu w sieci elektroenergetycznej, prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych.

Technicy elektrycy mogą być zatrudniani w m. in. zakładach energetycznych, przemysłowych, produkcyjnych, usługowych, naprawczych, elektrowniach, sieciach elektroenergetycznych, biurach projektowych i placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, pozwalającą wykonywać prace instalacyjne na dużych i małych obiektach.

TECHNIK ENERGETYK

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz będzie znał podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami. Uczniowie będą mieli przeprowadzany cykl zajęć w pracowniach technicznych Wydziału Mechanicznego kierunku Energetyka.

Technik energetyk może być zatrudniany w elektrociepłowniach, elektrowniach, zakładach energetycznych, sieciach elektroenergetycznych i placówkach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją urządzeń energetycznych. Kierunek technik energetyk jest wspierany przez Partnera Szkoły, tj. PGNiG Termika. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez Partnera Szkoły.

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent w toku kształcenia zdobywa umiejętności stanowiące kwalifikacje z zakresu programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, projektowania, zakładania, administrowania i nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych

Technicy informatycy mogą być zatrudniani we wszystkich zakładach, przedsiębiorstwach, instytucjach, w których użytkuje się i wykorzystuje systemy informatyczne.

TECHNIK MECHANIK

Absolwent będzie wyposażony w umiejętności pozwalające obliczać, projektować i wytwarzać wyroby w procesach produkcji jednostkowej i masowej oraz w eksploatacji maszyn i urządzeń. Posiądzie umiejętności posługiwania się klasycznymi obrabiarkami, ale także obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Będzie mógł pracować przy nowoczesnych centrach obróbkowych, zapewniających wysoką jakość wykonywanych detali oraz przy remontach różnych maszyn i urządzeń, także energetycznych. Część praktyczną uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zapewniony jest nowoczesny park maszynowy z obrabiarkami CNC. Uczniowie w czasie nauki korzystają także z bogatego wyposażenia wielu pracowni mechanicznych na Politechnice Radomskiej.

Technicy mechanicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach energetycznych, naprawczych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych.

TECHNIK MECHATRONIK

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudniani m. in. w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w zakładach prowadzącym usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, przy sterowaniu obrabiarek CNC, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

TECHNIK URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ
Zawartość przełącznika
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Zawartość przełącznika

Branżowa Szkoła I Stopnia

ELEKTRYK

Absolwenci zdobywają zawód elektryka i mogą podejmować pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, eksploatujących energię elektryczną, produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Absolwenci zdobywają zawód branży mechanicznej i mogą być zatrudniani w zakładach mechanicznych przy obsłudze obrabiarek standardowych i sterowanych numerycznie, w zakładach naprawczych, przy wytwarzaniu elementów wykonywanych z wysoką dokładnością obróbki jak np. przyrządy pomiarowe czy optyczne. Zawód wspierany przez radomskie firmy branży metalowej podobnie jak kierunek technik mechanik.

Wspiera nas Radomski Klaster Metalowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. To co charakteryzuje naszą współpracę to:

Praktyki u przedsiębiorców

Nasi uczniowie odbywają praktyki w najlepszych firmach w regionie.

Stypedia dla najlepszych

W ramach wsparcia Radomskiego Klastra Metalowego, każdy uczeń profilu mechanicznego dostaje wyprawkę w której skład wchodzą.

Zajęcia praktyczne

Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty respekowane na całym świecie


Sekretariat służy pomocą pod nr tel +48 36-285-96

zachęcamy do kontaktu mailowego: zst@zst-radom.edu.pl


Facebook


Youtube

Skip to content