26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Projekt Comenius – Uczenie Się Przez Całe Życie

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Technicznych jest współuczestnikiem programu Comenius – Uczenie Się Przez Całe Życie. Jest to międzynarodowy projekt, który dotyczy rozwoju nowych metod pracy w klasach. Głównym celem przedsięwzięcia jest nabycie wiedzy przez nauczycieli, którą będą przekazywać i wdrażać na swoich zajęciach. Projekt ten zakłada mobilizowanie ucznia do nauki i poznawania nowej wiedzy.

W projekcie uczesniczą 4 szkoły średnie:
– Polska – Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
– Szwecja – Tranemo Gymnasieskola
– Hiszpania – Instituto de Educación Secundaria „Bajo Aragón”
– Turcja – Ticaret Borsası Anadolu Lisesi
Wiek uczniów biorących udziała w projekcie to 16-19 lat
W trakcie projektu odbędą się cztery warsztaty na cztery tematy
Jeden temat dla wszystkich warsztatów będzie zawierał prezentację z gościnnych szkół biorąc pod uwagę system edukacyjny szkoły.
*Jesień 2011
Warsztat w Hiszpanii
Temat
– Dzielenie się ogólnymi doświadczeniami i użytecznością komputerów

*Wiosna 2012
Warsztat w Szwecji
Temat
– W jaki sposób komputer czyni ucznia bardziej niezależnego i na jakiej płaszczyźnie jest dopasowany? Tworzenie „nowych” lekcji

*Jesień 2012
Warsztat w Turcji
Temat
– Pierwsza ewaluacja nowych metod lekcyjnych z użyciem laptopa, podsumowanie uczniów i przyjrzenie się bezpłatnemu oprogramowaniu.

*Wiosna 2013
Warsztat w Polsce
Temat
– Ewaluacja, praca nad materiałami do nauczania i przygotowanie końcowego raportu.

Przykłady zajęć
– nauczyciel/uczeń kwestionariusze
– wymiana doświadczeń
– nauka i praktyka nowych sposobów nauczania w klasach z laptopem, jako narzędziem itd.
– uczniowie będą przygotowywać ich własne, międzynarodowe projekty
Oczekiwane rezultaty
– Używanie komputerów  jako narzędzia na wspólnych zajęciach europejskich i rozwijanie nowych metod z użyciem laptopów w szkołach.
– Utworzenie bloga jako podłoża do dyskusji na temat problemów, korzyści wymiany pomysłów

KONTEKST
Rozwój ICT w naszych szkołach i codziennym otoczeniu posuwa się szybko. To co wczoraj było nowe jutro staje się stare, co jest wyzwaniem dla naszych szkół, nauczycieli i uczniów, którzy muszą śledzić to zjawisko. Jest to wspólnym problemem dla wszystkich partnerskich szkół i wymaga wspólnych rozwiązań. Powodem dla stworzenia tego międzynarodowego projektu zamiast rozwiązywania go lokalnie jest potrzeba wprowadzania innowacyjnych idei. Ważne jest także rozpoczęcie rozwoju  we wspólnych klasach w celu dania studentom tych samych możliwości, bez względu na to w której części Europy żyją.

Współpraca i rozwój projektu LAPTOP:
Wszystkie partnerskie szkoły uczestniczące w projekcie LAPTOP posiadają nowoczesną technologię tj. tablice interaktywne, laptopy i pracownie komputerowe. Nauczyciele przeszli różne kursy i seminaria na temat technologii i rozwoju ICT ale nigdy nie mogli w pełni wykorzystać zdobytej wiedzy w nauczaniu.
Projekt jest szansą dla wszystkich uczestniczących w nim nauczycieli i szkół na wymianę doświadczeń z innymi, pracę w grupie przy tworzeniu nowych materiałów i dróg dla dobrych rozwiązań w celu utrzymania wspólnego rozwoju ICT.
Przygotowuje to także uczniów do pracy w świecie gdzie nauczą się o potężnych mediach z dziedziny e-komunikacji w niezależny i demokratyczny sposób. Tylko poprzez wspomniane podejście staną się „obywatelami świata”. Uczniowie będą współpracować w małych wspólnych projektach z uczniami z innych szkół. Projekty te mogą być praktycznie wszystkim. Na przykład utworzenie fikcyjnej agencji turystycznej w Niemczech w celu sprzedawania pakietów wycieczek do Szwecji i Hiszpanii. Studenci ci będą współpracować ze studentami ze Szwecji w celu znalezienia klientów w Szwecji. Innym przykładem jest temat z biologii, gdzie studenci odwiedzać będą różne jeziora w Europie.
Przez ten projekt chcemy uczynić łatwiejszym stworzenie zwykłej europejskiej klasy w której zwiększy się poczucie zjednoczonej Europy. Chcemy za pomocą bloga jako platformy dla nauczycieli, uczniów oraz pozostałych osób, które będą zainteresowane dyskusją na temat wyników projektu. Blog będzie łatwo dostępnym narzędziem dla wszystkich użytkowników, zaproszonych przez uczestników, w trakcie trwania projektu oraz w przyszłości.

CELE PROJEKTU I STRATEGIA
Cele ucznia:
– Społeczne, interkulturowe kontakty, których nie doświadczają w codziennym życiu
– Nauka języka obcego: możliwość komunikacji w języku innym niż ich ojczysty
– Przygotowanie uczniów do pracy na globalnym rynku przez nowoczesne technologie ICT i ich skutki dla społeczeństwa
– Możliwość czerpania korzyści na lekcjach w przyszłości
– Dowiadywanie się więcej o innych kulturach w trakcie odwiedzania innych Szkół
Cele nauczyciela:
– Zapewniać wszechstronne, ważne wsparcie w trakcie prowadzenia lekcji z użyciem laptopa
– Sprawić, żeby komputer stał się narzędziem tak powszechnym, jak książka czy długopis na zajęciach szkolnych
– Blog, który stanie się podstawą do dyskusji na temat problemów, korzyści, potrzeb, korzystania laptopa w trakcie nauki w klasach europejskich.
Przykłady problemów
– Jak dziś wykorzystujemy komputer i jak będziemy z niego korzystać w przyszłości?
– Jakie oprogramowanie jest dobre i bezpieczne?
– Kiedy warto/nie warto używać komputera jako narzędzia do pracy na lekcjach?
– Jakich metod warto używać w trakcie wspólnej pracy we wszystkich krajach?
– Czy możemy znaleźć płaszczyznę porozumienia odpowiednią dla wszystkich przedmiotów w szkole?
– Jak możemy kreować nowe lekcje?

 

Skip to content