26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Pracownie mechatroniki

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W ZST znajdują się trzy pracownie do nauczania zagadnień ściśle związanych z mechatroniką, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt kontrolno-pomiarowy do prowadzenia urozmaiconych i ciekawych ćwiczeń od poziomu podstaw mechatroniki do urządzeń i systemów mechatronicznych.

W pracowniach znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych z oprogramowaniem do projektowania, do badań symulacyjnych układów sterowania oraz do programowania sterowników programowalnych (PLC) różnych typów, które wprzęgane są do badanych tu układów sterowania elektrycznego, elektropneumatycznego oraz hydrauliki.

Nauka prowadzona jest w systemie modułowym. Zajęcia prowadzone są z podziałem klas na grupy a ćwiczenia wykonywane są w zespołach 2-4 osób. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie analizy, projektowania, uruchamiania, diagnozowania oraz napraw elektrycznych elektropneumatycznych, hydraulicznych układów sterowania i wykonawczych w urządzeniach mechatronicznych, oraz przygotowują się do zdania egzaminu potwiedzającego kwalifikacje.

Skip to content