26-600 Radom, ul.Limanowskiego 26/30
48 362-81-85

Pracownie matematyczne

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

W szkole znajdują się  4 pracownie matematyki. Sala 209 nosi imię dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych w okresie 1.IX.1969 – 18.III.1989 mgr Mariana Cieślakowskiego, członka Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, wielokrotnego laureata Konkursu Zadaniowego dwumiesięcznika dla nauczycieli „Matematyka”, gdzie publikowane były jego niekonwencjonalne rozwiązania zadań.
Wszystkie pracownie wyposażone są w pomoce naukowe, w tym modele do nauki geometrii. Nauczyciele matematyki są w większości również nauczycielami informatyki, co pozwala na skorelowanie treści nauczania obu przedmiotów.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE  „Grunt to zawód – zawód na dobrym gruncie” w latach 2009-2011, a obecnie biorą udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Dobra sprawa – kwalifikacje to podstawa” realizowanego w latach 2011-2014.
W szkole realizowany jest program nauczania matematyki – zakres podstawowy z rozszerzeniem, co pozwala na zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie wymaganym przez uczelnie techniczne. Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach m.in. Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej i Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie.
Skip to content