Pracownia urządzeń elektr. oraz pracownia sterowników PLC

W pracowni tej uczniowie łączą układy sterowania stycznikowego w oparciu o schematy ideowe i montażowe. Montowane są układy sterowania stycznikami impulsem krótkotrwałym sterowania nawrotnego silników indukcyjnych jedno i trójfazowych rozruchów silników w układzie gwiazda-trójkąt itp. Ponad to uczniowie dokonują montażu wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowoprądowych, wyłączników silnikowych, przekaźników termicznych, przekaźników czasowych oraz wielu innych urządzeń związanych z układami zasilania i sterowania. W związku z automatyzacją procesu sterowania uczniowie także projektują i wykonują układy sterowania z wykorzystaniem sterowników programowalnych logicznie (PLC) firmy Siemens, Moeller.

Partnerzy szkoły